Hoa Khê Ký

Hoa Khê Ký

Love is an Accident (2022) June. 6, 2022 Trung Quốc 45 phút/tập
Tập 32HD Vietsub
8 1 đánh giá

Đạo diễn

Li Yulei
Đạo diễn

Diễn viên

Hình Phi isNegan
Diễn viên
Từ Khai Sính isNegan
Diễn viên
Xu Fang Zhou isNegan
Diễn viên
Yang Gen isNegan
Diễn viên

Đoạn phim giới thiệu

Tóm tắt

Title: Hoa Khê Ký – Love is an Accident

Genre: Romantic Comedy

Synopsis:
“Hoa Khê Ký – Love is an Accident” tells the funny and heartwarming story of two strangers who find themselves constantly crossing paths, leading to unexpected twists and turns in their lives.

The protagonist, Hoa Khê, is a talented and ambitious young woman who dreams of becoming a successful fashion designer. She is independent, strong-willed, and believes in the power of hard work. However, her life takes a sudden turn when she accidentally bumps into Đặng Trí, a charming but somewhat clumsy guy.

Đặng Trí, on the other hand, is an upbeat and carefree individual who works as a photographer for a popular fashion magazine. Although he lacks ambition, his infectious personality and good looks make him popular among his peers. Fate brings them together through a series of “accidental” encounters, where sparks begin to fly.

As their paths cross, Hoa Khê and Đặng Trí slowly develop a friendship, finding solace and comfort in each other’s company. Through their humorous and often adventurous interactions, they support each other in pursuing their dreams, leading to unexpected success and personal growth

Có thể bạn thích xem
Tương Dạ 2
Con Bạc
Bích Huyết Thanh Thiên Dương Gia Tướng
Quân Vương Giả Mạo
Huyễn Nhạc Sâm Lâm
Những Con Quỷ Của Da Vinci (Phần 2)
Hôn Lễ Của Chàng Học Giả
Mỹ Nam Đường Triều
Thanh Tra Hoàng Gia Bí Mật
Hán Sở Kiêu Hùng
Truyền Kì Nàng Quý Phi
Nguyệt Thượng Trùng Hoả
PHIM BỘ
PHIM LẺ
TRANG CHỦ
HOẠT HÌNH
TÌM KIẾM
x
x