Lone Wolf McQuade

Lone Wolf McQuade

Lone Wolf McQuade (1983) October. 17, 2023 Âu - Mỹ 107 Phút
HD Vietsub
10 1 đánh giá

Chọn các tập bên dưới để xem

Đạo diễn

Steve Carver
Đạo diễn

Diễn viên

Barbara Carrera isNegan
Diễn viên
Chuck Norris isNegan
Diễn viên
Dana Kimmell isNegan
Diễn viên
David Carradine isNegan
Diễn viên
Jorge Cervera Jr. isNegan
Diễn viên
L.Q. Jones isNegan
Diễn viên
Leon Isaac Kennedy isNegan
Diễn viên
R.G. Armstrong isNegan
Diễn viên
Robert Beltran isNegan
Diễn viên
Sharon Farrell isNegan
Diễn viên

Đoạn phim giới thiệu

Tóm tắt

The archetypical renegade Texas Ranger wages war against a drug kingpin with automatic weapons, his wits and martial arts after a gun battle leaves his partner dead. All of this inevitably culminates in a martial arts showdown between the drug lord and the ranger, and involving the woman they both love.

Có thể bạn thích xem
Kung Fu Panda 3
Chiến Binh Puli
Thất Đại Tông Sư
Quá Liều
Cương Thi Tiên Sinh 4: Cương Thi Thúc Thúc
Phi Vụ đen
Đêm Của Ác Thần
Cặp Đôi Siêu Quậy
Xà Hình Điêu Thủ
Giáo án Hiểm Nguy
Homejack Triangle
Django! Hãy Tự Đào Mộ
PHIM BỘ
PHIM LẺ
TRANG CHỦ
HOẠT HÌNH
TÌM KIẾM
x
x